Club Cosmos
firar sitt 55:e år
och presenterar stolt
Alcocon3


Kongressen som är
som Göteborgkongresser är*


Den 24-26 april 2009
i Axel-Huset
vid Axel Dahlströms Torg
i Göteborg


Med nära 30 år sedan senast är Alcocon tillbaka. Kongressen har tidigare arrangerats av Club Cosmos åren 1972 och 1980. Axelhuset är också historisk mark då GöCon hållits där åren 1984-86.


  Alcocon anno 2009 är en mindre och lättsam kongress som vi vill göra i Göteborg före nästa storsatsning på ett nytt Swecon.
Göteborgskongresser har ett gott rykte för sitt gemyt, om inte för sin organisation.

Välkomna å knô!

Alcocon3-kommittén leds av
Mats Pekkari, Jim Pe-Melin och Peter Bengtsson
och har assistans av Patrik Centerwall, Helena Kiel,
Inge Larsson, Glenn Petersen, Lasse Junell
och Henrick Pålsson.

Kongressens utförs i samarbete mellan arrangörsföreningarna Club Cosmos , Tentakler , SFSFSF samt SF Bokhandeln i Göteborg.